Επικοινωνήστε μαζί μας

* *
*

Για κρατήσεις και πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τους παρακάτω τρόπους:

t: +30 28210 55090 | e: ionashotel@gmail.com